VIG, Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus

VIG on lapsen ja perheen arkiympäristössä tapahtuvaa videoreflektiivistä ohjausta, jossa hyödynnetään videoituja vuorovaikutustilanteita lapsen ja vanhemman välillä. Ohjaus perustuu voimavarakeskeiselle ajattelulle: Ohjaukseen osallistuvan henkilön taidot tehdään näkyväksi hänelle itselleen, jolloin hänen tietoisuutensa omien taitojensa merkityksestä myönteisen ilmapiirin ja hyvän vuorovaikutussuhteen luomisessa lisääntyy. Työskentelyn tavoitteena on muun muassa auttaa myönteisten vuorovaikutuskokemusten lisääntymisessä, sekä myönteisen tunneyhteyden rakentumisessa perheenjäsenten välillä.

Yhteystiedot

Linkit

Porinapata
y-tunnus 2874008-6
Katri Takku
Hämeenkatu 25B (4.krs)
33200 Tampere
porinapata@gmail.com
puh. 040-5959430