Theraplay

Theraplay-hoidon avulla hoidetaan lapsen kiintymyssuhdetta, itsetuntoa, ja kyvykkyyttä sosiaalisissa suhteissa. Theraplay on vuorovaikutushoito, joka huomioi keskeisesti hyvän kiintymyssuhteen kokemuksellisen puolen. Hoitoon osallistuu lapsi vanhempansa, vanhempiensa tai muun ensisijaisen huoltajan kanssa. Theraplay-hoidossa huomioidaan neljä keskeistä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen osatekijää: kokemusten jäsentäminen, hyvä yhteys ja iloinen leikillisyys, empaattinen hoiva ja oikeantyyppiset haasteet.  Hyvään vuorovaikutukseen liittyvä aikuisjohtoisuus toteutetaan lasta nöyryyttämättä, hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa ja aloitteisiinsa virittäytyen.

Theraplayta käytetään laajasti Suomessa erilaisten ongelmien hoidossa. Theraplay-hoidon avulla voidaan hoitaa esimerkiksi masennuksesta, ahdistuksesta ja erilaisista käytösoireista kärsiviä lapsia. Kielihäiriöstä ja sosiaalisesta ahdistuneisuudesta kärsivien lasten ujous ja sosiaalinen ahdistuneisuus on todettu vähenevän hoidon myötä. Theraplay-hoito voi niin ikään olla toimiva hoitomuoto lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen laadun parantamisessa mm perheissä, joissa lapsella on autismin kirjon diagnoosi. Hyviä, pysyviä hoitotuloksia voidaan saada jo suhteellisen lyhyellä hoitojaksolla.

Theraplay-terapian suunnitteluvaiheessa vanhemmat haastatellaan ja vanhempi ja lapsi osallistuvat MIM (Marschak Interaction Method) -vuorovaikutushavainnointiin, jonka pohjalta suunnitellaan hoidon tavoitteet. Hoitojakso koostuu yleensä 10-20 terapiakerrasta, joiden välillä on vanhemman omia tapaamisia.

Yhteystiedot

Linkit

Porinapata
y-tunnus 2874008-6
Katri Takku
Hämeenkatu 25B (4.krs)
33200 Tampere
porinapata@gmail.com
puh. 040-5959430