Puheterapiapalvelut

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapiaan tulevalla asiakkaalla voi olla vaikeuksia esimerkiksi puheessa, kielellisissä taidoissa, äänen tuotossa, vuorovaikutustaidoissa, lukitaidoissa, syömisessä, nielemisessä ja/tai suun alueen motoriikassa. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapeutti ohjaa myös asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. Puheterapiaan kuuluu oleellisena osana puheterapeutin kotiin ohjaamat, itsenäisesti tehtävät harjoitukset. (Ks. www.puheterapeuttiliitto.fi)

Olen työskennellyt puheterapeuttina eri-ikäisten ja erilaisista puheterapeuttisista ongelmista kärsivien asiakkaiden parissa perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisvastaanotolla. Olen täydennyskouluttautunut ahkerasti mm. erilaisten suun alueen motoristen ongelmien, kielellisten ongelmien ja vuorovaikutuksen ongelmien osalta.

Yhteystiedot

Linkit

Porinapata
y-tunnus 2874008-6
Katri Takku
Hämeenkatu 25B (4.krs)
33200 Tampere
porinapata@gmail.com
puh. 040-5959430