Psykologipalvelut

Tarjoan psykologipalveluita lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Psykologin kanssa tilannetta voidaan arvioida esimerkiksi silloin, kun lapsen tai nuoren oppimiseen, vuorovaikutukseen, käyttäytymiseen tai arjen toimintakykyyn liittyy huolta. Tavallisia syitä hakeutua psykologin luo on esimerkiksi se, jos lapsi ei omaksu uusia taitoja kuten ikätoverinsa, kouluoppiminen takkuaa, lapsen käytös on aggressiivista, hänen on vaikea keskittyä, tai hänen mielialansa vaikuttaa matalalta. Vanhempi voi myös itse kaivata tukea vanhemmuuteensa.

Psykologina olen tehnyt pitkään töitä perheneuvolassa lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa parissa. Olen kouluttautunut jatkuvasti; olen muun muassa suorittanut lasten ja nuorten erikoistumisopinnot, opiskellut VIG (Video Interaction Guidance, videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus)- ja DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy, vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia)-menetelmiä.

Yhteystiedot

Linkit

Porinapata
y-tunnus 2874008-6
Katri Takku
Hämeenkatu 25B (4.krs)
33200 Tampere
porinapata@gmail.com
puh. 040-5959430